Vedlikehold av drikkevannsbasseng

Vi utfører rengjøring og vedlikehold av drikkevannsbasseng og tanker, rengjøring kombineres gjerne med montering av nye slukrister, luftinger etc. Alt etter oppdragsgivers ønske.

Arbeidet utføres både ved hjelp av ROV og dykkere, ettersom hva som skal gjøres.

Vi har eget utstyr som kun benyttes til dette, og gode rutiner for rengjøring og desinfisering for å unngå bakterispredning mellom arbeidsplasser.