Gravearbeider

Som en av norges eldste undervannsentreprenører besitter vi en lang erfaring og en stor kompetanse på massehåndtering i sjø, innsjøer og langs vassdrag.

Vi har spesialtilpasset utstyr for grunnarbeid og massehåndtering under de fleste forhold.

Typiske arbeidsområder for vårt spesialutstyr er:

  • Mudring
  • Sjøgrøfter
  • Erosjonssikring
  • Flomsikring
  • Miljøskadesanering

Vi utfører også andre grunnarbeider med våre standardmaskiner, som VA-anlegg på land, vei, grunnarbeid for bygg og rivingsarbeider.