Pluggrensing / pigging og vedlikehold

Vi utfører regelmessig vedlikehold med rengjøring av kjølevannsinntak, varmevekslere og utløpsledninger for flere store industriaktører på sør-Østlandet.

Vi bygger også nye kjølevannsinntak og stasjoner i sjø. Der vi bistår med prosjektering og tekniske løsninger i tidligfase, og utførelse fram til ferdig anlegg er på plass.

Vi har spesialtilpassede pluggmatere for de fleste dimensjoner, og produserer stedstilpassede matere ved behov.