Dykker / ROV, inspeksjoner og kartlegging

Vi utfører et bredt spekter av inspeksjons og karleggingsoppdrag, være seg dykker, ROV, drone eller skanning og 3D modellering.

Våre inspeksjoner retter seg ofte mot kommunalteknikk, kraftverk og dammer, industri, kai og skip med mer.