Historiske prosjekter

Prosjektbeskrivelse

I bildekarusellen nedenfor vises bilder fra sjøledningsprosjekter i inn og utland fra oppstarten av Lundsett & Walle Dykkerservice og fram til i dag. Vi er svært stolte av vår historie og erfaring.

Vi gjør oppmerksom på at både HMS og utstyr har forandret seg mye i løpet av disse årene.

Flere prosjekter

Vis alle prosjekter

VA-Flekkerøy

Legging av i overkant 5 km sjøledning for vann og spillvann ifm. ombygging av VA-anlegg på Flekkerøya. Ø250 Vannledning – 1450 meter Ø250 Nødoverløpsledning – 150 meter Ø225 Spillvannspumpeledning – 1250 meter Ø160 Spillvannspumpeledning – 680 meter Ø110 Spillvannspumpeledning – 950 meter Dimensjoner: 32-110, Diverse mindre ledningsarbeider. 6 Landtak, landgrøfter, kumgrupper, reetablering av brygger og […]

Les mer

Høyspent, jording og fiberkabler Steinsfjorden.

Prosjektering og utførelse av 2 stk. paralelle TSLF 3x1x400AI kabler, jording og fiber fra Sundvollen til Loreåsen. Landtak med varerør. Totalvekt høyspentkabel ca. 40 tonn. Fiberkabel og jording fra Sundvollen til Vik, og fra Sundvollen til Kroksund. Utført 2021 Attest: Irina Pirozhinskaia, leder for plan avdeling Ringerikskraft. Kvaliteten på utført arbeid? -«Høyt, riktige menneskene på […]

Les mer
Sjøledninger

Bredalsholmen-Odderøya

4400 meter Ø710, 2200 meter Ø315, 60 meter Ø630,Ø280 og Ø225. Ombygging av landanlegg fra renseanlegg til pumpestasjon.

Les mer

Historiske prosjekter

I bildekarusellen nedenfor vises bilder fra sjøledningsprosjekter i inn og utland fra oppstarten av Lundsett & Walle Dykkerservice og fram til i dag. Vi er svært stolte av vår historie og erfaring. Vi gjør oppmerksom på at både HMS og utstyr har forandret seg mye i løpet av disse årene.

Les mer

VA-anlegg for hytter i Kilevannet

Prosjektering og utførelse av vann og avløpsanlegg til 7 hytter i Kilevannet. Rivning av en hytte, grunnarbeider for en ny hytte og for et nytt tilbygg til en annen hytte. Referanse: Truls S. Moen, Bjørn Eriksen, Halvor Sannes m. fler.

Les mer

Vedlikehold av kjølevannssystem, samt bygging av nytt.

Prosjektering og utførelse av nytt kjølevannsinntak. Graving, sprenging av platå, støping av fundament, forankring av kum, inntaks og utøløpsledninger.   Jevnlig vedlikehold med pluggkjøring/pigging av ledningsnett, rengjøring av kummer, siler etc. for både nytt og gammelt anlegg.   Oppdragsgiver: PipeLife Referanse: Tom Timland

Les mer

Reservevannforsyning Skien-Porsgrunn

Totalprosjekt. Prosjektering og utførelse av ca. 4400 meter Ø500 PE100 SDR11 med totalt tre landtak. Totalsum eks. mva. ca. 15 MNOK   Referanse: Eskild Henning Larsen, Skien kommune.

Les mer