Kjerneområder

Våre Kjerneområder:

Lundsett & Walle Dykkerservice utfører alt av dykkerarbeider, gravearbeider, mindre betong og trekonstruksjoner, mindre masseforflyttningsarbeider og PE-arbeid.

Våre tjenester er i hovedsak rettet mot offentlig sektor, industri og kraft, shipping, konsulenter men også privatmarked.

 

Dykkerarbeider:

Yrkesdykking er lovregulert gjennom arbeidsmiljøloven, et dykkerlag skal alltid bestå av en dykker, en beredskapsdykker og en dykkerleder.

Vi har erfarne dykkerlag med bred kompetanse på undervannsarbeider.

 

PE-arbeid:

Vår spesialkompetanse omhandler arbeid med polyetylen konstruksjoner i maritimt miljø.

Dette har vært kjerneområdet for selskapet siden 1980, vi kan utføre alle typer arbeid og tilby rådgivning til kunder og byggherre.

Vi har flere sertifiserte sveisere og har flere sveisemaskiner for rør opp til 630 mm.  

 

Gravearbeider:

Vi har vanlige gravemaskiner i varierende størrelser opp til 23 tonn.

Vi har en spesialmaskin på 20 tonn med rekkevidde 15,5 meter horisontalt og 12 meter vertikalt.

Vi har graveflåte for graving i sjø.

Vi har flere utdannede maskinførere med bred erfaring og kompetanse og tar grave/masseforflyttningsjobber både til lands og i vann/sjø.

Mindre betong og trekonstruksjoner:

Vi har bygd flere mindre betong og trekonstruksjoner som brygger og kaianlegg.

 

Sjøtransport:

Med vår kran-katamaran BAS beliggende ved kaien i Langesund kan vi utføre mange varierte oppdrag.