Hans Lundsett

Hans Lundsett er firmaets daglige leder. Tar seg av administrasjonen, henvendelser, priser, og anbuds- regning. Treffes også ute på anlegg. Epost: hans@lwd.no

Nina Lundsett

Nina Birgitte Lundsett er firmaets administrasjonsmedarbeider. Epost: nina@lwd.no