Referanser


 NCC Construction AS v/Hans Lennart Kevin

Prosjekt snøsmelteanlegg, Akershuskaia Oslo

Levere og montere inntaksledning – 108 meter 1200mm PE100 SDR21- rør + trakt

Samt samlestokk 1200mm/ 6x450mm PE100 SDR21

Kr. 1.694.000,- eks. mva.

Høst 2011


 Tveito Maskin AS, v/Bjørn Vidar Nesheim

Ledningsanlegg Bø – Bostrak, Drangedal kommune

Levere og montere:

6500 meter Ø 90mm PE100 SDR13,6

7105 meter Ø 160mm PE100 SDR11

740 meter Ø 110mm PE 100 SDR 11

Sommer/høst 2012 – våren 2013

Kr. 4.160.000,- eks. mva.


Skien kommune v/Per Egil Neset

Levere og montere

115 meter Ø 710mm PE100 SDR 17 og

6 meter Ø710 PE100 SDR11  rør i kulvert Fløtningen, Skien.

Utført august 2012

Kr. 559.350,- eks. mva.


Porsgrunn Kommune v/Marit Tønsberg

Levere og montere ny vannledning fra Brevik til Sandøya

med tilhørende kummer og grøfter på land.

Vår/sommer /høst 2013

Kr. 2.236.000,- eks. mva.


A.O. Lund v/Anders Torp

Levere og montere 1100meter Ø500mm vannledning i  Farris.

Høst 2013

Kr. 2.200.000,- eks. mva. 


Porsgrunn kommune – Vann/avløp hytter og hus Sandøya

Levere og montere vann- og avløpsledninger med kummer og pumpestasjoner.

Dim. Ø50 og 32mm

Kr. 600.000,- eks. mva

Våren 2014


Skagerak Energi AS v/Roger Leonardsen

Bryggearbeider Siktesøya.

Riving av gammel brygge. Grave ut, forskalle og støpe nye fundamenter.

Satt ”Tvedalstein” og lagt 85 m2 bryggedekke med Kebony materialer.

Kr. 387.500,-

Utført 2014


 Arbeider i sjø – Vesle Orevika – Hesthammer, Hof kommune.

Oppdragsgiver: Mesta Entreprenør AS v/Oddbjørn Reiersdal

Levering og montering av 670 m vannledning og 570 m avløpsledning.

Demontering av gammel ledning.

Dimensjon Ø160mm og Ø110mm .

Utførelse 2009 – 2010

Kontraktssum kr. 594.400,- eks. mva.


Kristiansand kommune v/Petter Jørgensen

Overvannsledning Auglandsbukta, Vågsbygd.

2×600 meter Ø450mm SDR17

Bruk av 250 meter siltgardin p.g.a. forurensede bunnmasser.

Utførelse høst 2009 /vår 2010 og høst 2011

Kontraktssum kr. 1.345.416,- eks. mva.


VA-Sørbygda, sjøledning.

Byggherre. Fyresdal kommune v/Arild Metveit

Utførelse våren 2010

Levering og legging av ca. 1600m Ø180mm sjøledning.

Kontraktssum kr. 1.062.200 eks. mva.


VEAS, Slemmestad v/Freddy Kittilsen

Rensing av 2 stk Ø500mm inntaksledninger, lengde pr. stk 100meter, samt lensing av 3 stk innløpskummer.

Høst 2010

Kr. 203.300,- eks. mva. 


Skagerak Naturgass AS v/Svein Morten Hanssen

Kryssing av Porsgrunnselva med gassledning, fra Kulltangen til Knardalstrand.

270 meter Ø250mm gassledning.

Utførelse høst 2010


Telenor v/Jan Vidar Sivertsen

Spyle frem kabler, innmåling av kabler samt legge geonett over kabler i forbindelse med rassikring av Porsgrunnselva.

Utførelse høst 2010/vinter 2011

Kr. 1.000.000,- eks. mva.


PipeLife AS v/Geir Olsen

Montering av ”bobleanlegg” i Findalbukta utenfor rørfabrikkens produksjonslinje.

Vinter 2011.

Kr. 26.400,- eks. mva.


Kryssing av Porsgrunnselva med trekkerør for kabler, fra Kulltangen til Knardalstrand.

270 meter 160mm PE100 SDR11

Vinter 2011

Kr. 845.000,- eks. mva.


Bygland kommune v/Kjell Lande

Vannforsyning Reiårsfossen Camp

Høst 2011/vinter 2012

Kr. 1.254.350,- eks. mva.


Hauk AS  v/ Per Eikeland

(Skagerak Varme AS/ Infratec AS)

Legging av fjernvarmerør i Sundjordkanalen, Porsgrunn.

Fjernvarmerøra ble lagt i grøft under 2 stk Ø315mm vannrør som måtte holdes i drift.

Dim. Ø400mm (kappe)

Utførelse sommer 2005


 Vannledning Steinsvika – Hanes

Byggherre: Skien kommune v/Arild Weholt

Utførelse 2007

Levering og legging av 2100 m Ø 180mm vannledning herav 750 meter i grøfter på land.

Levere og legge 3900 meter signalkabel

Asfaltert vei 1350 m2

Kontraktsum kr. 2.500.000,- eks. mva.


 Voje vannverk

Byggherre: Drangedal kommune v/Lars Naas

Utførelse 2007

Opparbeidelse av ca. 400m ledningsanlegg på land

”                4150m              ”          i vann,

hvorav 500m grøft under vann.

Dimensjon: Ø 90mm PE100 SDR11

Kontraktssum kr. 1.886.200,- eks. mva.


 Klosterøya AS

Byggherre: Klosterøya AS v/Trygve Selland

Utførelse 2008

VA-anlegg trinn 1

Grunnarbeider for ledninger, kummer og pumpestasjon.Levering og montering av prefabrikert pumpestasjon. Arbeid med tilknytninger til eksisterende avløpsledninger.

Levering og legging av kloakkpumpeledning og trykkledninger i sjøen og i grøft på land.

Ø160mm PE100 SDR11.

Kontraktssum kr. 1.780.000,- eks. mva. 


Tilknytning av Flekkerøya – sjøledninger.

Byggherre: Kristiansand kommune v/ Magne Aadnevik

Utførelse 2008 – 2009

Levering og legging av ca. 5680 m hovedledninger, derav 5540 m sjøledninger.

Dimensjon: Ø 140mm Ø 160mm  og Ø 180 mm PE 50 SDR 11

Oppgraving av ca. 140 m grøfter på land og ca. 280m undervannsgrøfter.

Asfaltert vei 330 m3

Kontraktssum kr. 3.935.440,- eks. mva.


Sjøledning Åfosstrand – Bjørkøya

Byggherre: Skien kommune v/Peder Vidnes

Utførelse 2008-2009

Levering og legging av ca. 1900m Ø180mm PE100 vannledning i sjøen og landtaksgrøfter mellom Åfosstrand og Bjørkøya.

Ca 2200 m signalkabel type MEQE-20 i sjøen og landtaksgrøfter.

Ca. 280 m landtaksgrøft.

Tilkoblingskum.

Kontraktssum kr. 1.934.600,- eks. mva.


2005 – Øreslandsdybingen – Kjøpmannsvik – Overføringsledning

Byggherre: Lillesand kommune
Prosjektleder: Roger Edvardsen
Pumpeledning Ø90 PE80 PN10, ca2400m
Vannledning: Ø110mm PE100 PN10, ca860m
Samt etablering av pumpestasjon og div. kummer
Kontraktssum: 2.755.229,- inkl mva


2005 – Utlegging av målesonde

Byggherre: Statkraft
Prosjektleder: Halvor Haugland
Utlegging av målesonde i seks vassdrag.
Etablering av undervannsgrøfter og nedsetting
av kummer over og under vann.
Kontraktssum: ca 1.100.000,- inkl mva


2004/05 – Tvedalen VA-anlegg, etappe 4

Byggherre: Larvik kommune
Prosjektleder: Ingfrid Svendsen
Pumpeledning Ø110 PE80 PN10, ca3000m
Vannledning: Ø110mm PE100 PN16, ca3000m
Hvorav en ca 250m på land, nedsetting av div. kummer.
Kontraktssum: 2.548.014,- inkl mva


2004 – Kjøpmannsvik – Åkerøya

Byggherre: Lillesand kommune
Prosjektleder: Roger Edvardsen
Pumpeledning Ø90 PE80 PN10, ca1500m
Utslippsledning Ø160 PE80 PN6, ca350m
Vannledning: div. kveilrør
Kontraktssum: 2.807.633,- inkl mva


2003/04 – Vassforsyning Krossneset og Skintveit

Byggherre: Meland kommune
Fjellspregning under vann
Utførelse av vannforsyningsanlegg
Legging av 1200 m Ø 110 vannledninger
Legging av 1100 m Ø 160 vannledning
Legging av ledninger under vann
Kontraktssum: 2.878.412,- inkl mva


2003 – Industrivannforsyning Statoil Mongstad

Byggherre: Lindås kommune
Utførelse av vannforsyningsanlegg
Legging av 2400 m Ø 225 vannledninger
Legging av 120m Ø280mm inntaksledning
Legging av ledninger under vann
Kontraktssum: 1.716.594,- inkl mva


2003 – Kloakkpumpeledning i sjø

Byggherre: Kvam Herad
Prosjektleder: Hogne Høysæter
Pumpeledning Ø280 PE80 PN10, ca635m
Utslippsledning Ø400 PE80 PN6, ca55m
Vannledning: Ø40mm PE80 PN6, ca60m
Samt etablering av to nye kummer med tilhørende armatur.
Kontraktssum: 1.237.272,- inkl mva


2003 – Sjøledning Alverstraumen

Byggherre: Lindås kommune
Prosjektleder: Harald Holmedal
Vannledning Ø160mm PE80 PN10, 1437m
Festevågen:
Utslippsledning Ø160 PE80 PN10, 765m
Kontraktssum: 1.290.000,- inkl mva


2002 – Prestestranda RA – overføringsanlegg

Byggherre: Drangedal kommune
Prosjektleder: Lars Naas
Pumpeledning Ø225 PE80 PN10, 700m
Utslippsledning Ø315/450 PE80 PN6, 150m
Samt etablering av to nye pumpestasjoner med tilhørende armatur.
Kontraktssum: 1.671.694,- inkl mva


2002 – Kabelarbeider i Sperillen

Byggherre: Ringeriks – Kraft
Prosjektleder: Helge Grønvold
Legging av 11.500 m med høyspentkabel med
etablering av 12 tilhørende landtak
Kontraktssum: 2.458.647,- inkl mva


2002 – Vannforsyning Lindås Øst-Osterfjorden

Entreprise 9; Inntaksledning og
Overføringsledninger.
Byggherre: Lindås kommune
Prosjektleder: Harald Holmedal
Fjellspregning under vann
Utførelse av vannforsyningsanlegg
Legging av 2400 m Ø 200 vannledninger
Legging av ledninger under vann
Kontraktssum: 1.999.376,- inkl mva


2001 – RA-Randvik overføringsanlegg

Byggherre: Risør kommune
Prosjektleder: Johnny Hommefoss
Randvik vest:
Vannledning Ø180 PE80 PN6, 754m
Vannledning Ø110 PE80 PN10, 158m
Randvik øst:
Pumpeledning Ø250 PE80 PN6, 1086m
Utslippsledning Ø315 PE80 PN4, 406m
Pumpeledning Ø63 PE80 PN10, 239m


2001 – Vannforsyning Lindås Øst-Osterfjorden

Entreprise 6; Inntaksledning og
Overføringsledninger.
Byggherre: Lindås kommune
Prosjektleder: Harald Holmedal
Fjellspregning under vann
Utførelse av vannforsyningsanlegg
Legging av 450 m Ø 400 vannledninger
Legging av 100 m Ø 225 avløpsledning
Legging av 1500 m Ø 250 overføringsledninger
Legging av 1100 m Ø 250 overføringsledninger
Legging av ledninger under vann


2001 – Vannledning Gjøvik vannverk-Bråstad.

Byggherre: Gjøvik kommune
Prosjektleder: Helge Hagen
Fjellspregning under vann
Utførelse av vannforsyningsanlegg
Legging av 1660 m Ø 280 vannledninger
Legging av ledninger under vann


2000-2001 – Sjøledning Strømsund – Kilsund

og utløpsledning Narestø
Byggherre: Arendal kommune
Prosjektleder: Arne Chr. Bentzen
Grunn- og terrengarbeid
Fjellarbeider
” under vann
600 m Ø 125 pumpeledning
650 m signalkabel
500 m Ø 280 mm utslippsledning
120 m Ø 200 mm nødoverløp
Undervannsarbeider


2000 – Sjøledning Krøderen

Byggherre: Krødsherad kommune
Prosjektleder: Gudbrand Halmrast
Grunn- og terrengarbeider
3.054 m Ø 180 mm vannledning
Undervannsarbeider


2000 – Hovedvannledning Herre

Byggherre: Bamble kommune
Prosjektleder: Bjørn Solvang
Grunn- og terrengarbeider
Fjellarbeider
730 m Ø 355 mm PE 50 PN 10 vannledn.
Undervannsarbeider


1999 – Sjøledning Flakvarp

Byggherre: Skien kommune
Prosjektleder: Arild Weholt
Grunn- og terrengarbeider. 1200 m Ø 250 mm vannledning. Renovering av ledning
Undervannsarbeider


1999 – Vannledning i Hauglandstjønn

Byggherre: Nome kommune
Prosjektleder: Paal Kristensen
Grunn- og terrengarbeider
1250 m Ø 315 mm vannledning
Undervannsarbeider
Forskalle, armere og støpe forankring for rørdeler


 

1998-1999 – VA Skåtøyroa sjøledning

Byggherre: Viken Energinett AS
Prosjektleder: Tveite AS v/Lauritz D. Jensen
Ca. 2050 m pumpeledning


1997-1999 – Avløpsledning Falkumelva

Byggherre: Skien kommune
Prosjektleder: Arild Weholt
Ca. 4500 m Ø 200 – 315 mm pumpeledning


1997 – Vannledning Falkumelva

Byggherre: Skien kommune
Prosjektleder: Arild Weholt
Ca. 400 m Ø 630 PE100 PN13 mm
vannledning


1997 – Vann- og avløpsledninger Skotfoss

Byggherre: AS Union (Union Co)
Prosjektleder: Stensrud
Ca. 500 m Ø 180 mm vannledning
Ca. 500 m høyspentkabel
Ca. 500 m telekabel
Ca. 900 m Ø 160 mm pumpeledning


1996 – Avløpsledninger Skienselva

Byggherre: Skien kommune
Prosjektleder: Finn Jensen
Ca. 3600 m Ø 400 – 450 mm pumpeledning


1996 – Avløpsledninger Hjellevannet

Byggherre: Skien kommune
Prosjektleder: Finn Jensen
Ca. 350 m Ø 280 mm pumpeledning


1994-1995 – Vannledning Trondalen-Grundesund

Byggherre: Risør kommune
Prosjektleder: Johnny Hommefoss
Ca. 1520 m Ø 355 mm vannledning


1994-1995 – Pumpeledning Møllebukta-Bunes

Byggherre: Bamble kommune
Prosjektleder: Bjørn Solvang
Ca. 1200 m Ø 225 mm pumpeledning


1994 – Vannledning Brevikstrømmen

Byggherre: Porsgrunn kommune
Prosjektleder: Torbjørn Krogstad
Ca. 350 m Ø 250 mm vannledning


1993-1994 – Vannledning Store Sotra – Lille Sotra

Byggherre: Fjell kommune
Prosjektleder: Leif Nilsen
Ca. 1500 m Ø 355 mm vannledning


1993-1994 – Sjøledninger Langangen

Byggherre: Porsgrunn kommune
Vann-, pumpe- og utløpsledning


1993 – Pumpeledning Krana-Holmen

Byggherre: Risør kommune
Ca. 2000 m Ø 90 mm utløpsledning


1993 – Pumpeledning Herøya-Knardalstrand

Byggherre: Porsgrunn kommune
Prosjektleder: Torbjørn Krogstad
Ca. 2500 m Ø 315 mm pumpeledning


1990 – Sjøledning fra Store Sotra til Lille Sotra.

Byggherre: Fjell kommune
Prosjektleder: Leif Nilsen
Grunn- og terrengarbeider
Inntaksledning 330 m Ø 600 mm
Overføringsledning 1630 m Ø 355 mm
Undervannsarbeider


1990 – Sjøledning Sætre – Drøbak

Byggherre: Frogn kommune.
Legging av vannledning:
Vannledning 5600m Ø 355mm
Vannledning 3800m Ø 280mm
Vannledning 200m Ø 200mm
Grunn- og terrengarbeider
Utførelse av fjellarbeider i dagen
Fjellspregning under vann


1984 – Asker og Bærum Vannverk

Byggherre: Asker og Bærum Vannverk
Inntaksledning 174 m,
Ø 1000mm GUP
Grunn- og terrengarbeider
Legging av vannledninger
Undervannsarbeider