Tjenester

 • Sveising
 • LW har sertifiserte plastsveisere, med bred erfaring og sertifisert utstyr.
  Vi utfører sveising av alle dimensjoner fra Ø32 til Ø1600mm.
 • Tracèundersøkelser
 • Tracèundersøkelser er en viktig del av forberedelsene for ethvert anlegg.
  LW har bred erfaring og kan undersøke med ekkolodd, video-kamera eller visuell oversvømming. Alt etter ønsker og behov.
 • Grøfter
 • Grøftene kan opparbeides med gravemaskin på flåte eller fra land (se rekkevidde). Eventuelt kan grøfter opparbeides ved spyling eller injektor (sug).
  Legging/senking
  Viktig del av arbeidet, som utføres med bakgrunn og erfaring fra PE, PP, GUP, NKT og stålledninger.
  LW har bred erfaring med senkeprosedyre for plastledninger etc.
  Videre legges også kabler for tele og strømforsyninger.
 • Trykkprøving
 • Før ferdigstillelse kan ledningene trykkprøves med motorisert utstyr.
  Inspeksjon
  Utføres av dykker med eller uten video/foto.
  Erfaring fra: kaier dammer, skip, kraftanlegg, ledninger, rister, tracèer, sluser, tunnelinntak etc.
 • Relining
 • LW har utstyr og kompetanse for utbedringer av gamle eksisterende anlegg.
  Vi reliner ledningsnett både på land og i vann.
 • Rensing av ledninger
 • LW utfører rensing av ledninger over og under vann.
 • Utbedring/reparasjon av eksisterende anlegg

tjenester
RA-Randvik overføringsanlegg 2001/2002 Risør kommune