Om: Hans Lundsett

Hans Lundsett er firmaets daglige leder. Tar seg av administrasjonen, henvendelser, priser, og anbuds- regning. Treffes også ute på anlegg. Epost: hans@lwd.no

Har ikke postet noen saker.